Bệnh Xã Hội

Bệnh xã hội là một trong số những căn bệnh được xếp vào loại nguy hiểm nhất hiện nay không chỉ cho người bệnh mà còn nguy hiểm cho toàn xã hội.Bệnh xã hội lây truyền chủ yếu qua đường tình dục không an toàn

 

Không có bài viết